• dingbu1

Izvješće o analizi tržišta odjeće za jogu u Kini za 2020. - ispitivanje stanja tržišta i planiranje strategije razvoja

Od 2020. industrija odjeće za jogu zadržala je stabilan razvoj, ali zbog globalne epidemije COVID-19, kineska industrija odjeće za jogu je u određenoj mjeri pogođena. No, kako se rad i proizvodnja brzo nastavljaju u zemlji, industrija odjeće za jogu postupno se vraća u rast. Dugoročno, epidemija ima relativno mali utjecaj na industriju odjeće za jogu na golemom domaćem tržištu. Trenutno je gospodarski razvoj Kine dobar, razina prihoda stanovnika stalno se poboljšava, pružajući dobro okruženje za potrošnju na tržištu za industriju odjeće za jogu. Industrijska politika osigurava dobro poslovno okruženje za industriju odjeće za jogu, a također pruža dobro jamstvo politike za investitore.

Posljednjih godina, iz perspektive ulaganja i razvoja domaće industrije joga odjeće, yoga odjevna industrija je favorizirana od strane glavnog grada. Prema statističkim podacima, ljestvica ulaganja u industriju odjeće za jogu u 2019. dosegla je *** 100 milijuna juana. Može se pokazati da industrija odjeće za jogu ima dobru sposobnost privlačenja ulaganja.

news1

Prognoza rasta ulaganja kineske industrije odjeće za jogu

 Uz kontinuirani razvoj kineskog gospodarstva prema kvaliteti, zagovaraju se industrijske inovacije. Industrija odjeće za jogu u Kini ulazi u fazu razvoja, ulaganja u kvalitetnu industriju uglavnom se koriste za tehnološke inovacije, istraživanje i razvoj proizvoda, itd., srodne industrije kratkoročno će također povećati ulaganja kako bi dobili veću tržišnu konkurentnost, čime će dobiti šire tržište, tako da će industrija nastaviti širiti opseg ulaganja, očekuje se da će rast ulaganja održati stabilan rast.

Prognoza rasta ulaganja industrije odjeće za jogu u Kini od 2020. do 2026. godine

news2

Indeks koncentracije tržišta u industriji je najčešće korištena metoda mjerenja. Prema klasifikacijskom standardu stupnja industrijske koncentracije američkog ekonomista Baina i japanskog MitI-a, struktura industrijskog tržišta grubo je podijeljena u dvije kategorije: oligopolistički tip (CR8≥40) i konkurentski tip (CR8 < 40%). Među njima, tip oligopola se dijeli na tip ekstremno visokog oligopola (CR8≥70%) i tip oligopola niske koncentracije (40%≤CR8 <70%). Natjecateljski tip se dalje dijeli na natjecateljski tip niske koncentracije (20%≤CR8 <40%) i decentralizirani natjecateljski tip (CR8 <20%).

Iz perspektive koncentracije tržišta odjeće za jogu u 2019., CR4 cijele industrije iznosi **%.

Klasifikacija tržišne strukture od strane American Bain & Company

news3

 Mreža China Report je visoko izvješće o analizi industrije, pružatelj izvješća o dubinskom istraživanju tržišta i sveobuhvatan portal s informacijama o industriji svjetske grupe. “Izvješće o analizi tržišta odjeće za jogu u Kini 2020. – Pregled stanja tržišta i planiranje strategije razvoja” pokriva najnovije podatke o industriji, tržišne žarišta, planiranje politike, konkurentsku inteligenciju, prognozu tržišta, strategiju ulaganja i druge sadržaje. Više dopunjen velikim brojem intuitivnih grafikona koji pomažu poduzećima u ovoj industriji da točno shvate trend razvoja industrije, trend tržišnih prilika, ispravan razvoj konkurentske strategije poduzeća i strategije ulaganja. Na temelju vjerodostojnih podataka Državnog zavoda za statistiku, Opće carinske uprave i Državnog informacijskog centra, kao i terenskog istraživanja našeg centra o industriji, te u kombinaciji s okruženjem industrije, ovo izvješće provodi istraživanje i analizu tržišta iz više perspektiva, uključujući teoriju do prakse, makro do mikro.

To je jedna od važnih osnova za odlučivanje industrijskih poduzeća, relevantnih investicijskih društava i vladinih odjela kako bi točno shvatili trend razvoja industrije, razumjeli obrazac tržišnog natjecanja u industriji, izbjegli rizike poslovanja i ulaganja te donijeli ispravne strateške odluke o natjecanju i ulaganju. Ovo izvješće je bitan alat za razumijevanje i ulaganje u industriju. Pogled na istraživanje je domaća poznata industrija informacijsko savjetovanje, ima viši stručni tim, tijekom godina je bio za tisuće poduzeća, konzultanata, financijskih institucija, industrijskih udruga, pojedinačni investitori pružaju profesionalnu analizu industrije, kao što je kupac pokriva huawei, China Petroleum, China Telecom, China building i vodeća poduzeća kao što su HP, Disney, I nadaleko je prepoznata od strane kupaca.

Podaci ovog istraživačkog izvješća uglavnom su korišteni nacionalni statistički podaci, Opća carinska uprava, podaci anketnog upitnika, podaci koje je prikupilo Ministarstvo trgovine i druge baze podataka. Među njima, makroekonomski podaci uglavnom dolaze iz Državnog zavoda za statistiku, neki industrijski statistički podaci uglavnom dolaze iz Državnog zavoda za statistiku i podaci o istraživanju tržišta, podaci o poduzećima uglavnom dolaze iz statističke baze podataka velikih poduzeća i burzi Državnog zavoda za statistiku. Zavoda za statistiku, a podaci o cijenama uglavnom dolaze iz raznih baza podataka za praćenje tržišta. Metode analize industrije usvojene u ovom istraživačkom izvješću uključuju Porterovu analizu modela pet sila, SWOT analizu i PEST analizu, za provođenje sveobuhvatne analize unutarnjeg i vanjskog okruženja industrije, te analizu trenutačnog trenda nacionalne ekonomske situacije, trend razvoja tržišta i trenutna žarišta industrije putem viših analitičara. Predvidjeti budući smjer razvoja, nova žarišta, tržišni prostor, tehnološki trend i buduću strategiju razvoja industrije.

[Okvir izvješća]

Prvo poglavlje: Pregled razvoja industrije odjeće za jogu u Kini od 2017. do 2020.
Prvi dio je pregled razvoja industrije odjeće za jogu
I. Definicija industrije odjeće za jogu
Drugo, yoga industrija odjeće osnovne informacije uvod
3. Analiza razvojnih karakteristika industrije odjeće za jogu
Drugi dio je analiza uzvodnog i nizvodnog industrijskog lanca kineske industrije odjeće za jogu
I. Uvod u princip modela industrijskog lanca
Drugo, analiza lanca industrije odjeće za jogu
3. Analiza karika industrijskog lanca kineske industrije odjeće za jogu
1. Upstream industrija
2. Daljnje industrije
Treći dio: Analiza životnog ciklusa industrije odjeće za jogu u Kini
I. Pregled teorije životnog ciklusa industrije odjeće za jogu
Drugo, analiza životnog ciklusa industrije odjeće za jogu
Četvrti odjeljak analiza ekonomskog indeksa industrije odjeće za jogu
I. Analiza profita industrije odjeće za jogu
Drugo, analiza ekonomskog ciklusa industrije odjeće za jogu
Treće, analiza prostora dodane vrijednosti u industriji odjeće za jogu
Odjeljak 5: Analiza ulaznih barijera u industriji odjeće za jogu u Kini
I. Analiza financijskih barijera u industriji odjeće za jogu
Drugo, analiza tehničkih prepreka u industriji odjeće za jogu
iii. Analiza barijera talenta u industriji odjeće za jogu
Iv. Analiza barijera brendova u industriji odjeće za jogu
V. Analiza drugih barijera u industriji odjeće za jogu

Drugo poglavlje: Analiza stanja razvoja globalnog tržišta odjeće za jogu 2017.-2020
Prva sesija je osvrt na razvojni tijek svjetske industrije odjeće za jogu
Drugi dio je regionalna distribucija globalnog tržišta odjeće za jogu
Treći odjeljak Azijska yoga industrija odjeće regionalna analiza tržišta
I. Analiza trenutne tržišne situacije azijske industrije odjeće za jogu
Ii. Veličina tržišta i analiza potražnje tržišta azijske industrije odjeće za jogu
Treće, analiza perspektiva tržišta azijske industrije odjeće za jogu
Četvrti dio: Analiza regionalnog tržišta industrije odjeće za jogu u Sjevernoj Americi
1. Analiza tržišnog statusa sjevernoameričke industrije odjeće za jogu
Ii. Analiza veličine tržišta i tržišne potražnje sjevernoameričke industrije odjeće za jogu
3. Analiza tržišne perspektive sjevernoameričke industrije odjeće za jogu
Odjeljak v Analiza tržišta eu industrije odjeće za jogu
1. Analiza tržišnog statusa eu industrije odjeće za jogu
Ii. Veličina tržišta i analiza tržišne potražnje industrije odjeće za jogu u EU
3. Analiza perspektive tržišta Eu yoga industrije odjeće
Šesti dio: Analiza ključnih poduzeća u svjetskoj industriji odjeće za jogu
Odjeljak 7 Prognoza trenda distribucije svjetske industrije odjeće za jogu od 2021. do 2026.
Odjeljak 8 predviđa veličinu tržišta globalne industrije odjeće za jogu od 2021. do 2026.

Treće poglavlje analizira razvojno okruženje Yoga odjevne industrije u Kini
Prvi dio analiza kineskog makroekonomskog okruženja
I. Analiza rasta kineskog BDP-a
Drugo, analiza stanja industrijskog gospodarskog razvoja
Analiza ulaganja u dugotrajnu društvenu imovinu
Ukupna količina odjeće za jogu koju potroši cijelo društvo
5. Analiza rasta prihoda gradskog i ruralnog stanovništva
Analiza promjena potrošačkih cijena
Analiza stanja razvoja vanjske trgovine
Drugi dio: Analiza okoliša politike industrije odjeće za jogu u Kini
I. Trenutna situacija regulatornog sustava industrije
Glavne politike i propisi industrije
Treći dio: Analiza razvoja društvenog okruženja industrije odjeće za jogu u Kini
1. Analiza stanovništva i okoliša
2. Analiza obrazovnog okruženja
Analiza kulturnog okruženja
Iv. Analiza ekološkog okoliša
Peto, analiza koncepta potrošnje

Četvrto poglavlje: Djelovanje industrije odjeće za jogu u Kini
Prvi dio je uvođenje razvoja industrije odjeće za jogu u Kini
I. Osvrt na razvojni tijek industrije
Drugo, analiza inovacija u industriji
Treće, analiza karakteristika razvoja industrije
Drugi dio je analiza veličine tržišta industrije odjeće za jogu u Kini
Treći dio analize ponude kineske industrije odjeće za jogu
Četvrti dio kineske industrije odjeće za jogu analize potražnje
Odjeljak 5: Analiza ravnoteže između ponude i potražnje industrije odjeće za jogu u Kini
Šesti dio: Analiza trenda razvoja Yoga odjevne industrije u Kini

Peto poglavlje kineske industrije odjeće za jogu praćenje rada podataka
Prvi dio analize veličine kineske industrije odjeće za jogu
Prvo, analiza kvantitativne strukture poduzeća
Ii. Analiza veličine imovine industrije
Drugi dio kineske industrije odjeće za jogu, proizvodnja i marketing i analiza troškova
1. Kratkotrajna imovina
Drugo, analiza prihoda od prodaje
Treće, analiza odgovornosti
Iv. Analiza ljestvice dobiti
Analiza izlazne vrijednosti
Treći dio analize financijskog indeksa kineske industrije yoge odjeće
I. Analiza profitabilnosti industrije
Drugo, analiza solventnosti industrije
3. Analiza kapaciteta poslovanja industrije
Iv. Analiza sposobnosti razvoja industrije

Šesto poglavlje: Analiza uzoraka tržišta kineske odjeće za jogu 2017.-2020
Prvi dio analize stanja natjecanja u kineskoj industriji odjeće za jogu
I. Analiza konkurencije Yoga odjevne industrije u Kini
2. Analiza glavnih marki industrije odjeće za jogu u Kini
Drugi dio: Analiza koncentracije industrije odjeće za jogu u Kini
1. Analiza tržišne koncentracije kineske industrije odjeće za jogu
2. Analiza stupnja koncentracije poduzeća kineske industrije odjeće za jogu
Treći dio je problem industrije odjeće za jogu u Kini
Četvrti dio je analiza strategije kineske industrije odjeće za jogu za rješavanje problema
Peti dio analize konkurentnosti kineske industrije odjeće joge
1. Čimbenici proizvodnje
Drugo, uvjeti potražnje
3. Podrška i srodne industrije
Iv. Strategija, struktura i konkurencija poduzeća
V. Uloga vlade

Sedmo poglavlje: 2017.-2020. Kineska industrija odjeće za jogu zahtijeva karakteristike i dinamičku analizu
Prvi dio Kine yoga odjevne industrije dinamika tržišta potrošača
Drugi dio je analiza karakteristika kineske industrije odjeće za jogu
1. Prednost potražnje
Drugo, preferencija cijene
3. Sklonost robnoj marki
4. Ostale preferencije
Treći dio analize troškova industrije odjeće za jogu
Četvrto, analiza čimbenika koji utječu na cijenu industrije odjeće za jogu
1. Čimbenici ponude i potražnje
2. Faktor troškova
Treće, faktori kanala
4. Ostali čimbenici
Peti dio analize cijena kineske industrije odjeće za jogu
Šesti dio kineske industrije odjeće za jogu, prognoza trenda prosječne cijene
I. Čimbenici koji utječu na cijenu industrije odjeće za jogu u Kini
Drugo, prognoza trenda prosječne cijene kineske industrije joge odjeće
Treće, prognoza rasta cijena prosječne cijene kineske industrije joge odjeće

Osmo poglavlje: 2017.-2020. Analiza statusa regionalnog tržišta industrije odjeće za jogu u Kini
Prvi dio je distribucija veličine regionalnog tržišta industrije odjeće za jogu u Kini
Drugi dio analize tržišta odjeće za jogu u istočnoj Kini
I. Pregled istočne Kine
2. Analiza gospodarskog okruženja u istočnoj Kini
3. Analiza veličine tržišta odjeće za jogu u istočnoj Kini
Četvrto, prognoza veličine tržišta odjeće za jogu u istočnoj Kini
Treći dio analize tržišta u središnjoj Kini
I. Pregled središnje Kine
2. Analiza gospodarskog okruženja u središnjoj Kini
3. Analiza veličine tržišta odjeće za jogu u središnjoj Kini
Četvrto, prognoza veličine tržišta odjeće za jogu u središnjoj Kini
Odjeljak 4 Analiza tržišta Južne Kine
I. Pregled južne Kine
2. Analiza gospodarskog okruženja u Južnoj Kini
3. Analiza veličine tržišta odjeće za jogu u Južnoj Kini
Četvrto, prognoza veličine tržišta odjeće za jogu južne Kine

Poglavlje 9 stanje konkurencije u industriji odjeće za jogu u Kini od 2017. do 2020
Odjeljak 1. Analiza strukture konkurencije industrije odjeće za jogu u Kini (Porterov model pet sila)
Konkurencija među postojećim poduzećima
Analiza potencijalnih sudionika
iii. Analiza prijetnji zamjena
Iv. Pregovaračka moć dobavljača
V. Pregovaračka moć kupaca
Drugi dio: SWOT analiza kineske industrije odjeće za jogu
Prvo, analiza prednosti industrije
2. Analiza nedostataka industrije
3. Analiza mogućnosti industrije
Iv. Analiza prijetnji industrije
Odjeljak 3 Analiza konkurentskog okruženja kineske industrije odjeće za jogu (PEST)
I. Političko okruženje
2. Gospodarsko okruženje
Treće, društveno okruženje
Iv. Tehničko okruženje

Poglavlje 10. Analiza poduzeća u industriji odjeće za jogu (prilagođeno ažuriranjem podataka)
Odjeljak 1 Poduzeće
I. Profil poduzeća
Ii. Glavni posao
3. Status razvoja
4. Analiza prednosti i nedostataka
Odjeljak 2 Poduzeća
I. Profil poduzeća
Ii. Glavni posao
3. Status razvoja
4. Analiza prednosti i nedostataka
Odjeljak 3 Poduzeća
I. Profil poduzeća
Ii. Glavni posao
3. Status razvoja
4. Analiza prednosti i nedostataka
Odjeljak 4 Poduzeća
I. Profil poduzeća
Ii. Glavni posao
3. Status razvoja
4. Analiza prednosti i nedostataka
Odjeljak 5 Poduzeća
I. Profil poduzeća
Ii. Glavni posao
3. Status razvoja
4. Analiza prednosti i nedostataka

Poglavlje 11 Analiza i predviđanje perspektive razvoja industrije odjeće za jogu u Kini od 2021. do 2026.
Prvi dio je analiza budućih perspektiva razvoja Yoga odjevne industrije u Kini
I. Analiza domaćeg investicijskog okruženja industrije odjeće za jogu
2. Analiza tržišnih prilika industrije odjeće za jogu u Kini
Treće, prognoza rasta ulaganja u kinesku industriju odjeće za jogu
Drugi dio je predviđanje budućeg trenda razvoja Yoga odjevne industrije u Kini
Treći dio prognoze razvoja tržišta kineske industrije odjeće za jogu
I. Prognoza veličine tržišta industrije odjeće za jogu u Kini
Drugo, prognoza rasta veličine tržišta kineske industrije odjeće za jogu
Treće, prognoza skale vrijednosti izlazne vrijednosti kineske industrije odjeće joge
Četvrto, prognoza rasta vrijednosti proizvodnje kineske industrije odjeće joge
V. Prognoza ponude i potražnje industrije odjeće za jogu u Kini
Četvrti dio prognoze trenda profita kineske industrije odjeće joge
Prvo, prognoza rasta bruto dobiti kineske industrije odjeće za jogu
Drugo, prognoza rasta ukupnog profita kineske industrije odjeće za jogu

Poglavlje 12 investicijski rizik i marketinška analiza industrije odjeće za jogu u Kini od 2021. do 2026.
Prvi dio analiza rizika ulaganja industrije odjeće za jogu
I. Analiza rizika politike industrije odjeće za jogu
Drugo, tehnička analiza rizika u industriji odjeće za jogu
Treće, analiza rizika konkurencije u industriji odjeće za jogu
Iv. Ostala analiza rizika industrije odjeće za jogu
Drugi dio yoga odjevne industrije analiza poslovnog razvoja i prijedlozi
I. Poslovni model industrije odjeće za jogu
Drugo, prodajni model industrije odjeće za jogu
Tri, smjer inovacija industrije odjeće za jogu
Treći dio yoga odjevne industrije strategije suočavanja
Prvo, iskoristite priliku nacionalnog ulaganja
Ii. Implementacija kompetitivnog strateškog saveza
Treće, vlastite strategije suočavanja poduzeća

Poglavlje 13: 2021-2026 Strategija razvoja i prijedlozi planiranja kineske industrije odjeće za jogu
Prvi dio je analiza strategije brenda industrije odjeće za jogu u Kini
Prvo, važnost marke odjeće za jogu
Drugo, yoga odjeća poduzeća za provedbu značaj strategije marke
Tri, analiza statusa robne marke yoga odjeće poduzeća
Četvrto, strategija poduzeća za odjeću za jogu
Pet, strategija strateškog upravljanja markom odjeće za jogu
Drugi dio kineske industrije odjeće joge na tržištu ključnih kupaca implementacije strategije
Prvo, nužnost implementacije ključne strategije kupaca
Ii. Razumno uspostavite ključne kupce
Treće, marketinška strategija za ključne kupce
Četvrto, ojačati upravljanje ključnim kupcima
Peto, provedba ključne strategije kupaca da se usredotočite na problem za rješavanje
Treći dio kineske industrije odjeće za jogu, strateška sveobuhvatna analiza planiranja
I. Sveobuhvatno strateško planiranje
2. Strategija razvoja tehnologije
3. Strategija poslovnog portfelja
Iv. Regionalno strateško planiranje
5. Industrijsko strateško planiranje
Vi. Marketinška strategija marke
Vii. Planiranje strategije konkurentnosti

Poglavlje 14:2021-2026 Strategija razvoja industrije odjeće za jogu u Kini i prijedlozi ulaganja
Prvi dio analize strategije proizvoda kineske industrije odjeće za jogu
I. Strategija razvoja uslužnih proizvoda
Drugo, strategija segmentacije tržišta
Treće, izbor ciljanog tržišta
Drugi dio: Analiza strategije određivanja cijena industrije odjeće za jogu u Kini
Treći dio strategije marketing kanala kineske industrije odjeće joge
I. Strategija odabira kanala u industriji odjeće za jogu
Drugo, marketinška strategija industrije odjeće za jogu
Četvrti dio strategije cijena kineske industrije odjeće joge
Peti dio promatra prijedlog ulaganja analitičara svjetske industrije
I. Analiza ključnih investicijskih područja industrije odjeće za jogu u Kini
Analiza ključnih investicijskih proizvoda u kineskoj industriji odjeće za jogu


Vrijeme objave: 07.09.2021